login Giriş / reg Qeydiyyat
 Operatorlar üzre statistika - yukleme.biz
Flag Operator Host % nisbeti
Namelum Unknown 340 host 26.79 %
Fransa OVH SAS 56 host 4.41 %
Fransa Hostigger INC. 36 host 2.83 %
Almaniya Hetzner Online GmbH 36 host 2.83 %
İrlandiya Microsoft Corporation 28 host 2.2 %
ABŞ Amazon.com, Inc. 27 host 2.12 %
Kanada OVH Hosting 26 host 2.04 %
Avstraliya Choopa, LLC 24 host 1.89 %
Turkiye Turk Telekom 18 host 1.41 %
Vyetnam FPT Telecom Company 16 host 1.26 %
ABŞ DigitalOcean, LLC 14 host 1.1 %
İndoneziya PT Telkom Indonesia 13 host 1.02 %
Sinqapur Amazon Technologies Inc. 11 host 0.86 %
ABŞ Amazon.com 11 host 0.86 %
Vyetnam VDC 10 host 0.78 %
ABŞ Google LLC 9 host 0.7 %
Vyetnam M247 Ltd 9 host 0.7 %
Almaniya Choopa 8 host 0.63 %
ABŞ OVH US LLC 8 host 0.63 %
Turkiye Turkcell 7 host 0.55 %
1
2
...
20


Geri

Reklamlar